Wielkopolskie Centrum Wspierania Inwestycji SP. Z.O.O.

Sposób przyjmowania i załatwiania spraw

Spółka WCWI w zakresie prowadzonej działalności przyjmuje klientów:

– w siedzibie Spółki przy ul. 28 Czerwca 1956 r. 406, 61-441 Poznań

WCWI sp. z o.o. w Poznaniu poza wskazanym bezpośrednim sposobem komunikacji, proponuje klientom inne formy kontaktu.

– Kanał elektroniczny: e-mail: biuro@wcwi.com.pl
– Kontakt telefoniczny: +48 61 6686984
– Kontakt listowny:
Wielkopolskie Centrum Wspierania Inwestycji sp. z .o.o.
ul. 28 Czerwca 1956 r. nr 406, 61-441 Poznań

Wielkopolskie Centrum Wspierania Inwestycji Sp. z o.o.
ul. 28 Czerwca 1956 r. nr 406
61-441 Poznań
NIP: 7781016062
tel: +48 61 6686984
e-mail: biuro@wcwi.com.pl

Copyright © by WCWI Sp. z o.o. All rights reserved.

Wielkopolskie Centrum Wspierania Inwestycji SP. Z.O.O.

Sposób przyjmowania i załatwiania spraw

Spółka WCWI w zakresie prowadzonej działalności przyjmuje klientów:

– w siedzibie Spółki przy ul. 28 Czerwca 1956 r. 406, 61-441 Poznań

WCWI sp. z o.o. w Poznaniu poza wskazanym bezpośrednim sposobem komunikacji, proponuje klientom inne formy kontaktu.

– Kanał elektroniczny: e-mail: biuro@wcwi.com.pl
– Kontakt telefoniczny: +48 61 6686984
– Kontakt listowny:
Wielkopolskie Centrum Wspierania Inwestycji sp. z .o.o.
ul. 28 Czerwca 1956 r. nr 406, 61-441 Poznań

Wielkopolskie Centrum Wspierania Inwestycji Sp. z o.o.
ul. 28 Czerwca 1956 r. nr 406
61-441 Poznań
NIP: 7781016062
tel: +48 61 6686984
e-mail: biuro@wcwi.com.pl

Copyright © by WCWI Sp. z o.o. All rights reserved.

Skip to content