Wielkopolskie Centrum Wspierania Inwestycji SP. Z.O.O.

Organizacja

 

W ramach struktury organizacyjnej Spółki tworzy się piony podległe służbowo bezpośrednio Prezesowi Zarządu, oraz Zarządowi Spółki.

 Pracą wydziałów kierują Dyrektorzy, menadżerzy.

Szczegółowy schemat organizacyjny Wielkopolskie Centrum Wspierania Inwestycji sp. z o. o . z siedzibą w Poznaniu.

Wielkopolskie Centrum Wspierania Inwestycji Sp. z o.o.
ul. 28 Czerwca 1956 r. nr 406
61-441 Poznań
NIP: 7781016062
tel: +48 61 6686984
e-mail: biuro@wcwi.com.pl

Copyright © by WCWI Sp. z o.o. All rights reserved.

Wielkopolskie Centrum Wspierania Inwestycji SP. Z.O.O.

Organizacja

 

W ramach struktury organizacyjnej Spółki tworzy się piony podległe służbowo bezpośrednio Prezesowi Zarządu, oraz Zarządowi Spółki.

 Pracą wydziałów kierują Dyrektorzy, menadżerzy.

Szczegółowy schemat organizacyjny Wielkopolskie Centrum Wspierania Inwestycji sp. z o. o . z siedzibą w Poznaniu.

Wielkopolskie Centrum Wspierania Inwestycji Sp. z o.o.
ul. 28 Czerwca 1956 r. nr 406
61-441 Poznań
NIP: 7781016062
tel: +48 61 6686984
e-mail: biuro@wcwi.com.pl

Copyright © by WCWI Sp. z o.o. All rights reserved.

Skip to content