Wielkopolskie Centrum Wspierania Inwestycji SP. Z.O.O.

Majątek Spółki

Kapitał zakładowy Spółki wynosi 87.632.800,00 złotych i dzieli się na 109.541 udziały o wartości nominalnej po 800 zł (słownie: osiemset złotych) każdy.

Dane o majątku Spółki, dochodach o stratach są publikowane w rejestrze prowadzonym przez Ministerstwo Sprawiedliwości pod następującym linkiem.

Wielkopolskie Centrum Wspierania Inwestycji Sp. z o.o.
ul. 28 Czerwca 1956 r. nr 406
61-441 Poznań
NIP: 7781016062
tel: +48 61 6686984
e-mail: biuro@wcwi.com.pl

Copyright © by WCWI Sp. z o.o. All rights reserved.

Wielkopolskie Centrum Wspierania Inwestycji SP. Z.O.O.

Majątek Spółki

Kapitał zakładowy Spółki wynosi 87.632.800,00 złotych i dzieli się na 109.541 udziały o wartości nominalnej po 800 zł (słownie: osiemset złotych) każdy.

Dane o majątku Spółki, dochodach o stratach są publikowane w rejestrze prowadzonym przez Ministerstwo Sprawiedliwości pod następującym linkiem.

Wielkopolskie Centrum Wspierania Inwestycji Sp. z o.o.
ul. 28 Czerwca 1956 r. nr 406
61-441 Poznań
NIP: 7781016062
tel: +48 61 6686984
e-mail: biuro@wcwi.com.pl

Copyright © by WCWI Sp. z o.o. All rights reserved.

Skip to content