Wielkopolskie Centrum Wspierania Inwestycji SP. Z.O.O.

Prowadzone rejestry i ewidencje

 

WCWI Sp. z o.o. prowadzi następujące rejestry i ewidencje:

a) Ewidencje i rejestry określone w Kodeksie pracy

b) Rejestry wynikające z przepisów RODO

c) Rejestr uchwał Zgromadzenia Wspólników

d) Rejestr uchwał Rady Nadzorczej

e) Rejestr umów

f) Rejestr spraw sądowych

g) Rejestr korespondencji przychodzącej do Spółki i wychodzącej ze Spółki

h) Rejestr zamówień publicznych i zawieranych na ich podstawie umów

i) Rejestr poczty elektronicznej przychodzącej oraz wychodzącej

Wielkopolskie Centrum Wspierania Inwestycji Sp. z o.o.
ul. 28 Czerwca 1956 r. nr 406
61-441 Poznań
NIP: 7781016062
tel: +48 61 6686984
e-mail: biuro@wcwi.com.pl

Copyright © by WCWI Sp. z o.o. All rights reserved.

Wielkopolskie Centrum Wspierania Inwestycji SP. Z.O.O.

Prowadzone rejestry i ewidencje

 

WCWI Sp. z o.o. prowadzi następujące rejestry i ewidencje:

a) Ewidencje i rejestry określone w Kodeksie pracy

b) Rejestry wynikające z przepisów RODO

c) Rejestr uchwał Zgromadzenia Wspólników

d) Rejestr uchwał Rady Nadzorczej

e) Rejestr umów

f) Rejestr spraw sądowych

g) Rejestr korespondencji przychodzącej do Spółki i wychodzącej ze Spółki

h) Rejestr zamówień publicznych i zawieranych na ich podstawie umów

i) Rejestr poczty elektronicznej przychodzącej oraz wychodzącej

Wielkopolskie Centrum Wspierania Inwestycji Sp. z o.o.
ul. 28 Czerwca 1956 r. nr 406
61-441 Poznań
NIP: 7781016062
tel: +48 61 6686984
e-mail: biuro@wcwi.com.pl

Copyright © by WCWI Sp. z o.o. All rights reserved.

Skip to content