Wielkopolskie Centrum Wspierania Inwestycji SP. Z.O.O.

Zakres działalności

Głównym obszarem działalności Spółki, jest organizacja zabudowy nieruchomości miejskich o charakterze centrotwórczym oraz rewitalizacja terenów poprzemysłowych.

Projekty zrealizowane przez Spółkę są przede wszystkim finansowane ze środków Unii Europejskiej oraz ze środków uzyskanych z komercjalizacji projektów inwestycyjnych.

Ważnym obszarem działań Spółki jest również obszar Smart City. Spółka wspiera w tym zakresie Miasto Poznań realizując projekty mające na celu podnoszenie jakości życia mieszkańców.

Wielkopolskie Centrum Wspierania Inwestycji Sp. z o.o.
ul. 28 Czerwca 1956 r. nr 406
61-441 Poznań
NIP: 7781016062
tel: +48 61 6686984
e-mail: biuro@wcwi.com.pl

Copyright © by WCWI Sp. z o.o. All rights reserved.

Wielkopolskie Centrum Wspierania Inwestycji SP. Z.O.O.

Zakres działalności

Głównym obszarem działalności Spółki, jest organizacja zabudowy nieruchomości miejskich o charakterze centrotwórczym oraz rewitalizacja terenów poprzemysłowych.

Projekty zrealizowane przez Spółkę są przede wszystkim finansowane ze środków Unii Europejskiej oraz ze środków uzyskanych z komercjalizacji projektów inwestycyjnych.

Ważnym obszarem działań Spółki jest również obszar Smart City. Spółka wspiera w tym zakresie Miasto Poznań realizując projekty mające na celu podnoszenie jakości życia mieszkańców.

Wielkopolskie Centrum Wspierania Inwestycji Sp. z o.o.
ul. 28 Czerwca 1956 r. nr 406
61-441 Poznań
NIP: 7781016062
tel: +48 61 6686984
e-mail: biuro@wcwi.com.pl

Copyright © by WCWI Sp. z o.o. All rights reserved.

Skip to content